Riksgäldens medarbetarundersökning klar

Pressmeddelande 8 maj 2007

 
Drygt 92 procent av medarbetarna svarade på enkäten, som genomfördes i mars. Den visar att 83 procent av medarbetarna är mycket engagerade i sitt arbete och att 75 procent totalt sett är nöjda med sin arbetssituation.
 
95 procent av medarbetarna anser att kvinnor och män har samma möjligheter på Riksgälden.
 
83 procent av medarbetarna har förtroende för Riksgäldsdirektören, Bo Lundgren.
 
Undersökningen visar också på förbättringsområden. Det gäller framför allt konflikthantering och tydligare beslutsfattande.
 
Sammanfattningsvis kan 96 procent av medarbetarna  rekommendera Riksgälden som arbetsplats.
 
Undersökningen finns på www.riksgalden.se
 
Frågor besvaras av:
 
Marja Lång
Informationschef
tel: 08-613 46 54