Riksgälden ansvarar för insättningsgarantin

Pressmeddelande 28 december 2007

Riksgälden tar över ansvaret för den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet från den 1 januari 2008. Insättningsgarantinämnden, IGN, upphör därmed.
 
Insättningsgarantin skyddar insättningar på upp till 250.000 kronor hos banker, värdepappersinstitut och kreditmarknadsföretag vid konkurs. Investerarskyddet ger motsvarande skydd i samband med aktie-, obligations- eller andra värdepappersaffärer.
 
Med den här förändringen stärks skyddet av insättningar och investeringar hos banker eller andra kapitalförvaltare, säger finansmarknadsminister Mats Odell.
 
Riksgäldsdirektör Bo Lundgren blir ordförande i det nya beslutsorganet för insättningsgaranti och investerarskydd i Riksgäldskontoret.
 
Mer information finns från den 7 januari på www.insattningsgarantin.se
 
Frågor besvaras av:
 
Informationschef Marja Lång
08-613 46 54