Uppköpsränta baserad på felaktiga beräkningar

Pressmeddelande 18 december 2006

Vid bytesauktionen den 14 december mellan lån 3101 och lån 3106 satte Riksgälden en uppköpsränta på 1,70 procent för lån 3101. Uppköpsräntan avvek från de indikativa marknadsräntorna. Detta var ett avsteg från vårt normala förfarande.
 
De interna beräkningar som låg till grund för beslutet blev felaktiga. Det berodde på att fel KPI-månad användes vid beräkningen av slutlig inflationskompensation. Den realränta som vi bedömde som rimlig i förhållande till nominella räntor och publicerade inflationsprognoser blev därmed för hög.
 
Riksgälden beklagar det inträffade och den osäkerhet som uppstått om vår uppfattning om rimliga villkor vid byten mellan de aktuella realobligationerna.
 
Efter att nu ha rättat våra beräkningar kan vi konstatera att vi hade kunnat genomföra bytet på normalt sätt.
 
Nästa bytestillfälle äger rum den 1 februari. Vi kommer då att göra en ny bedömning av om marknadsräntorna kan ligga till grund för detta byte. Den bytesvolym som auktionen den 14 december avsåg kommer att adderas till de volymer som annonserats för våren.
 
För mer information kontakta:
Thomas Olofsson, Upplåningschef: 08 - 613 47 82
Gunnar Forsling, Analyschef: 08 - 613 45 35