Större överskott än väntat i november

Pressmeddelande 7 december 2006

Statens betalningar i november gav ett överskott på 5,5 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor mer än i Riksgäldens senaste prognos.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 5,7 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor bättre än prognos. Avvikelsen beror huvudsakligen på att EU-avgiften blev lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,2 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden t.o.m. november uppgick lånebehovet till - 43 miljarder kronor (dvs. ett överskott). Statsskulden var 1 241 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet av statens lånebehov för december, samt helårsutfall för 2006 publiceras den 9 januari 2007, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, tfn 08-613 47 33

Större överskott än väntat i november

Läs Större överskott än väntat i november, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Större överskott än väntat i november, pdf (öppnas i nytt fönster)