Rörlig ränta höjs på RiksgäldsSpar

Pressmeddelande 23 februari 2006

Riksgäldskontoret höjer den rörliga räntan för RiksgäldsSpar med 0,25 procentenheter. Från och med den 1 mars 2006 är den rörliga räntan för RiksgäldsSpar utan tidsgräns 1,75%, MånadsSpar 1,65% och ÅrsSpar 1,75%.

RiksgäldsSpar är Riksgäldskontorets kontobaserade sparande utan avgifter. Man kan välja mellan rörlig, fast nominell eller fast real ränta. Minsta insättning är 5 000 kr eller 200 kr vid månadssparande.

De fasta räntorna för andra sparformer inom RiksgäldsSpar påverkas inte direkt av höjningen av den rörliga räntan.