Större överskott än väntat i juni

Pressmeddelande 7 juli 2005

Statens betalningar i juni gav ett överskott på 2,4 miljarder kronor. Vi räknade med ett lånebehov på 4,3 miljarder kronor. Vi underskattade alltså statens inbetalningar med 6,7 miljarder.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 2,5 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder kronor mer än beräknat. Det är framför allt skatteinbetalningarna som var större än beräknat. Kompletteringsbetalningarna blev ca 5 miljarder kronor större än förväntat. Detta kan bero på att vissa valt att betala in kompletterande skatt nu i stället för att vänta på slutskattebeskeden under hösten. Det är ännu för tidigt att avgöra hur årsprognosen påverkas av detta, då det kan vara fråga om en omfördelning av inbetalningar under året.

Räntebetalningarna för statsskulden var 0,1 miljarder kronor.

För tolvmånadersperioden t.o.m. juni uppgick lånebehovet till 18,4 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av juni 1 248 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för juli publiceras den 5 augusti 2005, kl. 9.30. En reviderad prognos för lånebehovet 2005 och 2006 publiceras den 26 oktober 2005, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, tel: 08-613 47 47

Större överskott än väntat i juni

Läs Större överskott än väntat i juni, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Större överskott än väntat i juni, pdf (öppnas i nytt fönster)