Lägre kostnader när Riksgäldskontoret tar över lån för infrastrukturprojekt

Pressmeddelande 7 november 2005

Riksgäldskontoret tar över lån för bland annat Södra länken i Stockholm och Götaleden i Göteborg. Lånen uppgår till knappt 12 miljarder kronor och har för Vägverkets räkning tagits upp av två bolag, Stockholmsleder AB och Göteborgs Trafikleder AB, på kreditmarknaden.

Genom att Riksgäldskontoret tar över lånen minskar räntekostnaden för staten totalt med 150 miljoner kronor. Samtidigt minskar administrationen och rundgången inom staten.

Under hösten 2005 förfaller eller förtidsinlöses drygt hälften av lånen och ersätts då av lån från Riksgäldskontoret direkt till Vägverket. För de lån som är kvar blir Riksgäldskontoret direkt låntagare.

Förändringen innebär att statsskulden ökar men lånebehovet påverkas bara när lånen förfaller.

Frågor besvaras av:

Magnus Thor, chef Garantiavdelningen, tel: 08-613 46 28
Håkan Tiderman, utredare, tel: 08-613 47 02