Amorteringen av valutaskulden minskar

Pressmeddelande 11 november 2005

Riksgäldskontoret avser att minska amorteringen av valutaskulden med 15 miljarder till 10 miljarder kronor under 2006. Det beslutade styrelsen på fredagen. För återstoden av 2005 dras amorteringen ner med 5 miljarder kronor.

Riksgäldskontoret har i uppdrag att amortera 25 miljarder kronor ± 15 miljarder på valutaskulden i år och 2006. Styrelsens beslut innebär att mandatet att avvika från riktvärdet utnyttjas fullt ut under 2006, så länge kronan är undervärderad. Sänkningen av amorteringstakten innebär att upplåningen i valuta beräknas uppgå till 45 miljarder kronor under 2006.

Under 2005 kommer valutaskulden att amorteras med 20 miljarder kronor istället för 25 miljarder kronor.

Under hösten 2005 har kronan försvagats mot både dollar och euro och därigenom TCW-index. Då kronan framstår som påtagligt undervärderad finns det enligt Riksgäldskontoret uppenbara kostnadsskäl att minska amorteringstakten.

Målet att på sikt reducera valutaskuldens andel av statsskulden till 15 procent kvarstår.

Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, tel 08 613 46 51

Charlotte Lundberg, chef för Skuldförvaltning, tel: 08 613 46 47