Mindre lånebehov än väntat i januari

Pressmeddelande 6 februari 2004

Statens betalningar under januari gav ett lånebehov på 33,0 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 8,0 miljarder kronor mindre än beräknat. Huvudorsaken är större skatteinbetalningar och mindre nettoutlåning än beräknat. Återbetalning av EU-medel samt mindre utbetalningar till kommuner bidrog också till att minska det primära lånebehovet. Vi bedömer att detta i huvudsak är temporära effekter som inte kommer att minska lånebehovet för helåret 2004. En reviderad prognos för lånebehovet 2004 publiceras den 25 februari.

Räntebetalningarna för statsskulden var 1,4 miljarder kronor större än beräknat. Differensen är en effekt av att kursförluster vid obligationsbyten har realiserats tidigare än beräknat. Detta gör att årsprognosen för räntebetalningarna är oförändrad.

För tolvmånadersperioden t.o.m. januari uppgick lånebehovet till 47 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av januari 1 265 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för februari publiceras den 5 mars 2004, kl. 9.30. En reviderad prognos för lånebehovet 2004 publiceras den 25 februari 2004, kl. 9.30.

För mer information:
Gunnar Forsling, Tel: 08-613 45 35

Mindre lånebehov än väntat i januari Läs Mindre lånebehov än väntat i januari, pdf (öppnas i nytt fönster)