Avgifter istället för dold räntekostnad i nya bankavtal

Pressmeddelande 3 juli 2003

Riksgäldskontoret har i dag tecknat ramavtal om betalningstjänster med Föreningssparbanken, Nordea och SEB. Det gäller statliga betalningar som skatter, barnbidrag och pensioner på cirka 4 200 miljarder kronor per år och berör 270 myndigheter.

Avtalet innebär ett antal förbättringar för staten. En väsentlig förbättring är att ersättningen för betalningstjänsterna är helt baserad på fasta avgifter som myndigheterna betalar.

Myndigheterna har visserligen redan tidigare betalat vissa avgifter, men hittills har bankerna framför allt tjänat på att själva använda pengarna innan de betalats ut till mottagaren, s.k. float. Detta ökar statens räntekostnader generellt, men myndigheten som har begärt betalningen slipper kostnaden.

Med de nya ramavtalen blir kostnaden för betalningstjänster tydlig och den betalas av den myndighet som vill ha tjänsten utförd. Det ökar myndigheternas drivkraft att effektivisera sina betalningstjänster. Med det nuvarande systemet är det räntenivån som avgör hur dyrt det blir för staten.

De nya avtalen ökar konkurrensen och valfriheten eftersom myndigheterna kommer att kunna välja mellan flera banker för alla betalningstjänster i stället för som tidigare vara hänvisade till endast en bank för vissa tjänster.

Avtalen innebär också en rationalisering för staten genom att ett antal separata avtal som enskilda myndigheter ingått med olika banker försvinner och Riksgäldskontoret blir den centrala motparten inom staten.

Riksgäldskontoret hoppas att den nya principen med avgifter istället för räntefloat ska få efterföljare eftersom den främjar konkurrens och både synliggör och sänker kostnaden.

För mer information kontakta:

Anne Gynnerstedt, chefsjurist, telefon 08 - 613 46 18
Peter Lindblom, ansvarig för upphandlingen, telefon 08 - 613 47 23