Riksgäldskontoret fick rätt gentemot redare Vilgot Johansson i hovrätten för västra Sverige

Pressmeddelande 6 maj 2003

Hovrätten dömer f.d. redaren Vilgot Johansson att betala 192 miljoner kronor plus räntor till staten genom Riksgäldskontoret plus nästan alla rättegångskostnader.

Domen innebär att Riksgäldskontoret får rätt på samtliga punkter. Hovrätten är enig. Bakgrunden är att staten har garanterat lån på miljardbelopp till Vilgot Johanssons företagsgrupp, som gick i konkurs på 1980-talet. Staten har också varit tvungen att betala långivarna. Vilgot Johansson har skrivit på en personlig borgen men inte velat fullgöra sin betalningsskyldighet.

Riksgäldskontoret anser att alla som är skyldiga Riksgäldskontoret pengar ska behandlas lika oavsett om de är skyldiga staten stora belopp eller mindre.

-Vi är mycket nöjda med hovrättens dom säger Per Anders Bergendahl, chef för garantier och lån.

Mer information:

Per Anders Bergendahl, chef för Garantier och lån, tel: 08-613 46 21
Marja Lång, informationschef, tel: 08-613 46 54