Rekordförsäljning av premieobligationer och varning för dyra avbetalningsköp

Pressmeddelande 12 november 2003

Intresset för Riksgäldkontorets senaste premielån 2003:2 var rekordstort. Premieobligationer för 5,5 miljarder kronor har sålts.

I regel brukar drygt hälften av ett gammalt premielån som förfaller omsättas i köp av nya premieobligationer. Denna gång såldes premieobligationer för drygt en miljard kronor mer än de gamla som löstes in. -

Många köpare lockas av att kunna vinna en miljon kronor skattefritt eller mindre vinster men samtidigt ha tryggheten att få insatsen tillbaka efter ca 3 år. Köpare som vill satsa minst 50 000 kronor är dessutom garanterad motsvarande 1,4 procents bankränta säger, Ann-Sofi Dalmo, försäljningschef.

Den som köper premieobligationer när lånet ges ut betalar inga avgifter. Vill man köpa obligationerna på andrahandsmarknaden efter börsnoteringen vänder man sig till en bank eller fondkommissionär. Man får då betala en avgift (courtage) för affären.

Försäljningsframgången för premieobligationer gynnar tyvärr även oseriösa företag. Företaget Premie Invest säljer premieobligationer på avbetalning för mer än det dubbla priset. De köper utgivna premier på andrahandsmarknaden och paketerar om dem genom att bland annat lägga till några småvinster. Genom olika avgifter etc. kostar de premieobligationer som säljs av Premie Invest mer än dubbelt så mycket som vid utgivningstillfället. Premie Invest är inte auktoriserad återförsäljare åt Riksgäldskontoret. 

-Vi gläds åt våra försäljningsframgångar men ogillar starkt att oseriösa företag kan ockra på våra produkter och vårt goda renommé och lura människor till dåliga placeringar, säger Ann-Sofi Dalmo.

För mer information kontakta:

Försäljningschef Ann-Sofi Dalmo, tel: 08 - 613 45 72
Informationschef Marja Lång, tel: 08 - 613 46 54