Finansieringsavtal klart med Saab om Airbus 380

Pressmeddelande 19 september 2003

Riksgäldskontoret har tecknat ett finansieringsavtal med Saab AB. Avtalet gäller en delfinansiering av de utvecklingskostnader Saab har haft för att ta fram vingbalkar till det nya flygplanet Airbus 380. Statens finansiering kommer maximalt att vara 350 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret har på regeringens uppdrag förhandlat med Saab sedan 2001. Under februari 2002 nåddes en principöverenskommelse om en finansiering. Men innan Riksgäldskontoret och SAAB kunde teckna ett slutligt avtal behövde dock Saab först teckna sitt slutliga avtal med Airbus, vilket gjordes tidigare i sommar.

Återbetalningen av finansieringen beror på hur många Airbus 380-plan som kommer att säljas. Om Saabs försäljningsprognos slår in kommer staten att få en avkastning som uppgår till statens upplåningskostnad plus en premie som täcker en del av risken. Resterande del av risken finansieras över statsbudgeten. Genom denna metod kommer Riksgäldskontoret att få full täckning för den risk som finansieringen innebär.

För mer information kontakta:

Magnus Thor, riskanalytiker, tel: 08-613 46 28
Marja Lång, informationschef, tel: 08-613 46 54