Nya chefer på Riksgäldskontoret

Pressmeddelande 13 december 2002

Erik Thedéen kommer vid årsskiftet att bli biträdande riksgäldsdirektör då nuvarande överdirektören Ingrid Bonde blir generaldirektör för Finansinspektionen.

Erik Thedéen kommer att arbeta nära riksgäldsdirektör Thomas Franzén med policyfrågor. Avdelningarna för IT, Administration och Ekonomi kommer att rapportera till honom. Erik Thedéen är sedan 2000 chef för avdelningen Marknad och skuldförvaltning. Han har en bred erfarenhet av finansiella marknader både från JP Bank och dessförinnan från Riksbanken.

Regeringen har ändrat instruktionen för Riksgäldskontoret. Istället för regeringen utser nu riksgäldsdirektören sin närmaste man. "Ingrid Bonde utsågs till överdirektör i enlighet med min önskan, så den nya ordningen innebär ingen praktisk förändring," säger riksgäldsdirektör Thomas Franzén. Däremot bli titulaturen mer lättförståelig.

Chefsjuristen Anne Gynnerstedt får ett utökat ansvar genom att avdelningarna Back-Office och Riskkontroll kommer att rapportera till henne. Tidigare rapporterade de till överdirektören. Anledningen till förändringen är att Riksgäldskontoret vill markera en strikt delning mellan verkställande och kontrollerande funktioner. Anne Gynnerstedt är chefsjurist sedan ett halvår och arbetade tidigare på SAS.

Christine Holm blir chef för avdelningen som hanterar upplåningen från mindre placerare och hushåll. Tidigare var denna verksamhet en del av den större avdelningen Marknad- och skuldförvaltning där hon var biträdande chef. Förändringen motiveras av det kraftigt ökade intresset för Riksgäldskontorets sparformer. Christine Holm har en lång och bred erfarenhet av upplåningsfrågor i Riksgäldskontoret.

Tjänsten som chef för avdelningen som ansvarar för upplåningen på den institutionella marknaden kommer i avvaktan på rekrytering att tills vidare upprätthållas av Erik Thedéen.

För mer information:
Thomas Franzén, tfn 08-613 46 51