Diskontot ersätts av referensränta

Pressmeddelande 30 maj 2002

Den 1 juli 2002 kommer diskontot att ersättas med en referensränta som fastställs av Riksbanken. Referensräntan baseras på reporäntan. Riksgäldskontoret har hittills fastställt diskontot.

Diskontot används bland annat som underlag för att beräkna dröjsmålsränta. Riksgäldskontorets uppdrag att fastställa diskontot upphör den 1 juli 2002.

Beslutet om ändringen fattades av riksdagen den 16 maj 2002. Syftet med ändringen är att genomföra ett EU-direktiv om åtgärder mot sena betalningar. Mer information finns i regeringens proposition 2001/02:132 som finns på www.riksdagen.se