Utan tidsgräns spränger 3 miljarders gränsen - stocken har ökat med närmare 40 % under åtta månader

Pressmeddelande 16 augusti 2001

Riksgäldskontorets nya sparform RiksgäldsSpar utan tidsgräns, som ger 4 procent i ränta utan avgifter, fortsätter att attrahera sparmedel. Inflödet efter 8 månader uppgår till ca 3 miljarder kronor. Försäljningsframgångarna har medfört att det totala sparandet i RiksgäldsSpar har ökat med närmare 40 procent, vilket innebär en stigande marknadsandel jämfört med övrigt räntesparande. Antalet nya kunder uppgår till ca 25 000 personer.

Riksgäldskontoret har under våren i enkätundersökningar frågat kunderna vad som fått dem att välja kontorets sparformer. Den viktigaste faktorn är den höga räntan som erbjuds, men även hög tillgänglighet och att sparandet är tryggt och säkert nämns. Undersökningen visade också att de allra flesta har flyttat pengarna från sparkonto i bank.

En naturlig slutsats är att många av Riksgäldskontorets nya kunder lockas av den höga ränta som vi erbjuder jämfört med den som erbjuds på många bankkonton, säger Erik Thedéen, chef för avdelningen Marknad och skuldförvaltning.

Räntan på RiksgäldsSpar utan tidsgräns följer Riksbankens reporänta (minus 0,25 %) och är för närvarande 4,0 procent. Det är för närvarande den högsta räntan på marknaden när det gäller sparkonton. Det finns heller inga avgifter. Den minsta insättningen är 5 000 kronor och den högsta 5 miljoner kronor per sparare. Det går att ta ut pengarna när som helst.

RiksgäldsSpar bokas via internet (www.rgk.se) eller via telefon 020-780 780. Sparpengar tas ut genom att meddela Riksgäldskontoret per telefon eller brev. Det tar sex bankdagar att få ut pengarna. Riksgäldskontoret betalar ränta under fem av dagarna.

Inom RiksgäldsSpar finns även sparformer med fast eller real ränta och med olika löptider. Det går också att månadsspara, minst 200 kronor per månad. Aktuella räntor för alla sparprodukter inom RiksgäldsSpar finns på www.rgk.se.

För mer information:

Kundservice, tel: 020-780 780
Erik Thedéen, avd. chef Marknad och skuldförvaltning, telefon 08-613 46 46
Ann-Sofi Dalmo, chef Marknadskommunikation och försäljning, telefon 08-613 45 72