Spara och spela - högsta vinsten 1 miljon kronor - alltid insatsen tillbaka

Pressmeddelande 18 september 2001

Premieobligationer är ett säkert sparande samtidigt som du kan vinna upp till 1 miljon kronor skattefritt.

Det nya premielånet 01:2 löper på tre år, därefter betalas insatsen tillbaka. Under löptiden är det 12 dragningar, varje gång med chans att vinna en miljon kronor skattefritt. Den lägsta vinsten är på 250 kronor. Den som köper 50 premieobligationer i nummerföljd är garanterad en vinst på minst 500 kronor per år skattefritt. Vinstsumman som lottas ut varje år motsvarar fyra procent av premielånet före skatt.

De nya premieobligationerna kostar 1 000 kronor styck. De börjar säljas den 19 september och försäljningen pågår till och med den 2 oktober. De kan köpas direkt via Riksgäldskontoret, www.rgk.se eller 020 780 250. Banker och fondkommissionärer säljer också de nya premieobligationerna. För att kunna köpa premieobligationer måste du ha ett VP-konto, som banken kan ordna kostnadsfritt.

Det finns ingen risk att missa en vinst eftersom vinstpengarna sätts in automatiskt på det bankkonto som du anmält vid köpet. När premieobligationerna löpt ut sätts insatsen in på samma konto. Du kan också själv se om du vunnit genom att gå till www.rgk.se

Samtidigt med försäljningen av det nya premieobligationslånet förfaller två gamla premielån 94:1 och 94:2. Dessa premielån är inte registrerade hos Värdepapperscentralen,VPC och därför finns ingen automatisk vinstutbetalning. Det är lätt att söka efter outtagna vinster genom att gå in på www.rgk.se tidigare dragningsresultat.

För mer information:

Ann-sofi Dalmo, försäljningschef telefon 613 45 72
Marja Lång, informationschef telefon 613 46 54