Ny statlig garanti till flygbolag

Pressmeddelande 23 oktober 2001

Pressmeddelande 2001-10-23

Regeringen har idag beslutat att Riksgäldskontoret skall ställa ut nya garantier från den 22 oktober klockan 17.00 till och med den 24 oktober 2001 för att återställa försäkringsskyddet i samma omfattning som gällt framtill den 25 september vid skador för tredje man som följer av krig, terrorism och liknande. Garantierna gäller för försäkring av i Sverige licensierade flygbolag, flygplatser samt handlingsagenter.

Riksgäldskontoret ställer därför ut nya garantier till och med den 24 oktober 2001.

Frågor besvaras av riksgäldsdirektör Thomas Franzén 08 613 4651 samt informationschef Marja Lång 08 613 4654.