Riksgälden har fastställt statlåneräntan till 0,43 %

Nyhet 22 december 2016

Denna räntesats gäller för perioden 2016-12-23 - 2016-12-29