Statslåneräntan per den 30 november 2023

Nyhet 23 november 2023

Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2023 till 2,62 procent.

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen.

Information om hur räntan beräknas finns här:

Så används statslåneräntan

För frågor om när statslåneräntan per den sista november ska användas, se Skatteverket.

Till Skatteverkets webbplats