NatWest Markets slutar som återförsäljare av svenska statsobligationer

Nyhet 8 november 2021

NatWest Markets N.V. har meddelat Riksgälden att man säger upp återförsäljaravtalet i statsobligationer per den 8 november 2021.

Riksgälden har därmed sex återförsäljare i statsobligationer:

Barclays
Danske Markets
Handelsbanken Markets
Nordea Markets
SEB
Swedbank

Kontakt

Anna Sjulander, Avdelningschef Skuldförvaltning, 08 613 47 77

Johan Bergström, Upplåningschef, 08 613 45 68