Högt förtroende för insättningsgarantin

Nyhet 26 februari 2021

Närmare 60 procent av befolkningen känner till att insättningsgarantin finns för att skydda pengarna på kontot om banken eller institutet går i konkurs. Bland dem som känner till hur garantin fungerar har åtta av tio högt förtroende för att pengarna är skyddade.

Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och bidrar till finansiell stabilitet. Den innebär att insättare får ersättning av staten upp till 1 050 000 kronor om banken eller institutet till exempel går i konkurs. En förutsättning för att insättningsgarantin ska fungera som konsumentskydd och bidra till finansiell stabilitet är att allmänheten vet att garantin finns och har förtroende för den. Riksgälden gör därför en årlig kännedomsundersökning.

Många vet om att pengarna är skyddade

59 procent känner till att det finns ett skydd för pengar som är insatta på ett konto. Det finns ett högt förtroende för att få tillbaka pengar från insättningsgarantin om banken skulle gå i konkurs. Åtta av tio av de som känner till hur insättningsgarantin fungerar anger att de har förtroende att de kan återfå sina pengar.

– Insättningsgarantin minskar risken för att många tar ut sina pengar samtidigt och bidrar därmed till stabilitet i den svenska ekonomin. Ju fler som känner till insättningsgarantin och har förtroende för den desto bättre fyller den sin stabilitetsbevarande roll. Det är därför viktigt att vi löpande följer upp hur kännedomen för insättningsgarantin ser ut, säger Karolina Holmberg, avdelningschef på Riksgälden.

Läs mer om insättningsgarantin fungerar

Ta del av kännedomsundersökningen