Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 3 mars 2020

Riksgälden har förlängt ramavtalet för betalningstjänster med Danske bank, Nordea och Swedbank till och med den 31 juli 2022.

Avtalet tecknades 2016 och gällde till och med juli 2020 med option på två års förlängning. Riksgälden har nu utnyttjat båda åren i förlängningsklausulen. Myndigheter och affärsverk avropar de betalningstjänster de behöver via ramavtalet, till exempel löne- och fakturabetalningar, utbetalning av bidrag, inbetalning av skatt samt betalningar i utländsk valuta.

Läs mer om ramavtalet för betalningtjänster