Riksgälden utser rådgivare för statlig grön obligation

Nyhet 3 oktober 2019

Riksgälden har utsett SEB till särskild rådgivare för statens gröna obligation, som kommer att emitteras vid ett tillfälle under 2020. De pengar som lånas upp i emissionen ska kopplas till utvalda budgetutgifter för gröna investeringar och projekt.

Som ett led i förberedelserna inför emissionen ska Riksgälden tillsammans med Regeringskansliet ta fram ett ramverk för den gröna obligationen, där det bland annat ska framgå vilka utgifter i statsbudgeten som definieras som gröna. Uppdraget som rådgivare avser konsultation under hela processen – från framtagandet av ramverket till genomförandet av emissionen.  

Rådgivaren har utsetts i samråd med Regeringskansliet. Huvudsakliga kriterier som legat till grund för valet har varit expertis om och erfarenhet av emissioner av gröna obligationer samt god kunskap om Sveriges miljö- och klimatpolitik och statens upplåning. 

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Ett av huvuduppdragen är att låna upp pengar för statens räkning och förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas. Riksgälden lånar framför allt genom att emittera (ge ut) olika typer av obligationer på den svenska och internationella kapitalmarknaden. I juli 2019 fick Riksgälden i uppdrag av regeringen att genomföra en emission av gröna obligationer senast 2020.