Högt förtroende för förvaltningen av statsskulden

Nyhet 13 februari 2019

Förtroendet för Riksgälden i rollen som förvaltare av statsskulden är högt bland investerare och de banker som är återförsäljare av svenska statspapper. Det visar resultatet av den årliga enkätundersökning som Riksgälden låter genomföra, som publiceras i dag.

– Ett starkt förtroende för hur Riksgälden sköter statens upplåning och skuldförvaltning är viktigt eftersom det bidrar till att hålla nere statens räntekostnader. Ju mindre pengar som går till att betala räntor, desto mer kan gå till annat i statsbudgeten, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden lånar pengar för statens räkning genom att ge ut räntebärande värdepapper, främst obligationer, på den svenska och internationella kapitalmarknaden. De investerare som köper obligationerna – exempelvis försäkringsbolag, banker och fonder – lånar på så vis ut pengar till staten. Ju mer investerarna är villiga att betala för obligationerna, desto lägre ränta behöver staten betala. De lån som tagits upp genom åren utgör tillsammans Sveriges statsskuld.

Tydlig kommunikation och konsekvent agerande

Det sammanvägda betyget i den senaste enkätundersökningen var högre än ett år tidigare bland såväl återförsäljarna som bland svenska och internationella investerare, och för första gången låg alla tre grupperna över 4. Ett betyg över 4 ska enligt undersökningsföretaget Kantar Sifo Prospera tolkas som utmärkt.

Riksgäldens främsta styrkor är enligt respondenterna bra marknadsvård, tydlig kommunikation om statens upplåning och ett konsekvent agerande på marknaden. Det är också dessa faktorer som de svarande anser vara viktigast, vilket indikerar att Riksgälden fokuserar på rätt saker.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo Prospera under november/december 2018. I undersökningen deltog 64 personer verksamma inom finansmarknaden, och svarsfrekvensen var 85 procent.

Ta del av undersökningen och resultatet i sin helhet här