Villkor för byten till statsobligation SGB 1061

Nyhet 30 april 2018

Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB 1061 X% 12 Nov 29. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdagen den 23 maj kl. 16:20.

Den 30 maj emitteras 1.5 miljarder kronor i en första auktion av den nya obligationen SGB 1061. Därefter erbjuder Riksgälden byten från SGB 1060 0.75% 12 May 28 samt 1057 1.5% 13 Nov 23 för att bygga upp volym i den nya obligationen. Bytena görs kursriskneutralt[1].

 
Tid för byten av lån 1061Tor 31 maj KursriskneutraltFre 1 jun KursriskneutraltMån 4 jun Kursriskneutralt

Riksgälden köper lån

1060

1060

1057

Riksgälden köper belopp (mnkr) [2]

5 700

5 700

4 800

Riksgälden säljer lån

1061

1061

1061

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

2 500

Klockslag för   återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Bytesauktionerna har tidigare annonserats i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2018:1 i februari.

Räntan på återköpslånet publiceras kl.10.45 på vår webbplats på auktionsdagen.

Bud skall läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, Upplåningschef, 08 613 47 77
Magdalena Belin, Analyschef, 08 613 52 28[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1060 och lån 1057 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer