Hur väl rustade är vi i dag för att hantera en bankkris?

Nyhet 14 februari 2018

Tio år har gått sedan Lehmankraschen. Med utvidgade mandat för ansvariga myndigheter står Sverige i dag bättre rustat för att hantera en bankkris.

Det sade Johanna Fager Wettergren, chef för avdelningen finansiell stabilitet och konsumentskydd på Riksgälden, när hon talade på Svenska Dagbladets Bank Summit.

I Sverige är det Riksgälden som ansvarar för resolution, den nya ordningen för att hantera banker i kris. Genom resolution förväntas kostnaderna för en kris bli lägre. De kostnader som ändå uppstår bärs av bankernas ägare och långivare och inte, som tidigare, av skattebetalarna.

– Grunden är lagd för det nya sättet att hantera banker i kris, men arbetet kommer att fortsätta under många år framöver, säger Johanna Fager Wettergren.

Riksgälden beslutade i december om resolutionsplaner för samtliga banker och institut. Tio svenska banker konstaterades ha verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet, vilket betyder att huvudstrategin för att hantera dem i en kris är genom resolution.