Riksgälden skjuter upp dagens auktion i SGB 1060 till kl. 14.00

Nyhet 18 april 2018

Riksgälden har beslutat att senarelägga dagens auktion i SGB 1060 till följd av tekniska problem hos Nasdaq.

Riksgälden avser att genomföra auktionen klockan 14.00 istället för 11.00. Publicering av resultatet beräknas ske runt 14.03.

Kontakt

Anna Sjulander, upplåningschef, 08 613 47 90