Riksgälden diskuterade finansiering av infrastruktur

Nyhet 2 februari 2018

Det finns skäl att höja ett varningens finger inför vissa alternativa finansieringsförslag som diskuteras i anslutning till infrastruktursatsningar. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han talade på Byggstart Sverige i Malmö.

Han pekade på det faktum att oavsett vilken finansieringsform som väljs måste alla kostnader betalas på något sätt, antingen genom skatter eller via avgifter.

– Anslags- och lånefinansiering är kostnadseffektivt eftersom staten lånar billigt i dag. Samtidigt är nackdelarna med finansiering genom exempelvis offentlig-privat samverkan (OPS) otvetydiga och väl underbyggda, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgäldens slutsats är därför att staten inte bör överväga privat finansiering av infrastruktur där den slutliga finansieringen kommer från statsbudgeten.

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad, Byggstart Sverige 2 februari 2018 presentation