Nytt system för myndigheters betalningar

Nyhet 2 februari 2018

Den 19 mars tas det nya systemstödet för myndigheters betalningar i drift.

Det nya systemet SIBS (Statens InternBanks System) innehåller information om statliga myndigheters betalningar samt funktioner för att administrera anslag, in- och utlåning med mera i Riksgälden. Systemet ersätter de nuvarande systemen SITS och SibWebb.

Tisdagen den 30 januari skickade vi ut mail till alla myndigheter med information om hur ni lägger upp behörigheter till det nya systemet. Vi återkommer med ytterligare information under februari inför övergången till SIBS.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor på e-post sibs@riksgalden.se eller telefon 08 613 45 80.