Villkor för byten till statsobligation SGB 1060

Nyhet 26 april 2017

Riksgälden erbjuder ytterligare byten till statsobligation SGB 1060 0.75% 12 May 28 under perioden 18–22 maj.

Riksgälden erbjuder byten från SGB 1059 1.00% 12 Nov 26 och SGB 1058 2.5% 12 May 25. Bytena görs kursriskneutralt.[1]

Bytesauktioner
 Tor 18 maj KursriskneutraltFre 19 maj KursriskneutraltMån 22 maj Kursriskneutralt

Riksgälden köper lån

SGB 1059

SGB 1058

SGB 1059

Riksgälden köper belopp (mnkr) [2]

5 500

6 000

2 800

Riksgälden säljer lån

SGB 1060

SGB 1060

SGB 1060

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

2 500

Klockslag   för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Bytesauktionerna annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2017:1 i februari.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på riksgalden.se/upplaning.

Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Kontakt
Anna Sjulander, bitr. upplåningschef, 08 613 47 77
Göran Robertsson, analyschef, 08 613 46 06[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.

[2] Angiven volym av lån 1058 och lån 1059 är en approximation beräknad från dagens räntenivåer.