Viktigt att vara väl rustad inför en finanskris

Nyhet 31 augusti 2017

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad deltog i dag på ett seminarium om hur Sverige bäst förbereder sig för att hantera framtida finanskriser. Seminariet anordnades av tankesmedjan Fores och Liberala ekonomklubben.

Hans Lindblad talade om sina erfarenheter av finanskrishantering från sin tid som statssekreterare på Finansdepartementet under den senaste finanskrisen. Han underströk vikten av att ta tillvara erfarenheter och pekade på betydelsen av starka offentliga finanser, finansiell stabilitet och stabiliseringspolitiska åtgärder.

– Finansiella kriser är kanske den största ekonomiska chock ett land kan drabbas av. Det råder dessutom oftast stor osäkerhet om krisens djup och varaktighet. Då är det viktigt att säkra en god uthållighet i landets förmåga att möta krisen, bland annat genom att värna starka offentliga finanser och trygga den finansiella stabiliteten. Stabilititetspolitiska åtgärder bör vara strukturellt riktiga och stimulera en varaktigt hög sysselsättning och produktivitet, sade Hans Lindblad.

Presentation