Kommentar om Nordeas flyttbeslut

Nyhet 7 september 2017

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad kommenterar Nordeas beslut att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors.

– Jag beklagar flytten. Nordeas beslut innebär inte att riskerna flyttar för att huvudkontoret omlokaliseras. En flytt väntas medföra lägre krav på vad som ska vara minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) för Nordea jämfört med om de valt att stanna kvar. Det väntas innebära något sämre förutsättningar för möjligheten att hantera bankkriser, värna finansiell stabiliteten liksom svensk ekonomi, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.