Varning för falska bankmail

Nyhet 24 mars 2017

Falska mail med Danske Bank som avsändare har skickats ut och nått bland annat medarbetare på svenska myndigheter. Mailen är så kallade phishing-mail som syftar till att samla in konfidentiell information från mottagaren.

I samband med att de nya ramavtalen för betalningstjänster träder i kraft den 1 april kommer många myndigheter att byta till Danske Bank som löneutbetalande bank. Medarbetarna måste då anmäla ett bankkonto till Danske Bank för att löneutbetalningen ska fungera. Detta sker via BankID eller att ett konto anmäls till den egna myndighetens löneadministratör.

Kontouppgifter ska aldrig lämnas ut via mail. Danske Bank kommunicerar aldrig med sina kunder på det sättet, där mottagaren uppmanas att lämna ut privata kontouppgifter. Kontrollera med din myndighet om du vill säkerställa att ett meddelande eller liknande är äkta.