Villkor för byten till realobligation SGB IL 3113

Nyhet 15 december 2016

Riksgälden introducerar en ny realobligation SGB IL 3113 X% 1 Dec 27. Auktionsvillkor och kupong publiceras torsdagen den 26 januari kl. 16.20.

Riksgälden emitterar 750 miljoner kronor av SGB IL 3113 i en första auktion torsdagen den 2 februari 2017. Därefter erbjuds byten till den nya obligationen för att snabbt bygga upp volym. Bytena görs dels kursriskneutralt[1], dels likvidneutralt[2]

 

Bytesauktioner

Fre 3 feb
Kursriskneutralt

Mån 6 feb
Likvidneutralt

Tis 7 feb
Likvidneutralt

Riksgälden köper obligation

SGB IL 3104

SGB IL 3109

SGB IL 3102

Riksgälden köper belopp (mnkr) [3]

3 000

4 600

2 100

Riksgälden säljer obligation

SGB IL 3113

SGB IL 3113

SGB IL 3113

Riksgälden säljer belopp (mnkr)

5 000

5 000

3 000

Klockslag för återköpsränta

10.45

10.45

10.45

Klockslag för auktionens stängning

11.00

11.00

11.00

Klockslag för auktionsresultat

11.03

11.03

11.03

Den nya realobligationen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2016:3 i oktober.

Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på vår webbplats auktionsdagen.

Bud ska läggas före kl 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras ca 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.

Frågor besvaras av:
Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35
Göran Robertsson, Analyschef, 08 613 46 06


[1] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika..

[2] Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.

[3]Angiven volym av SGB IL 3104, 3109 & 3102 är endast en approximation beräknad från dagens räntenivåer.