Småbelopp på vilande konton betalas inte ut

Nyhet 1 december 2016

För vissa konton med saldo under 25 kr, som inte rörts på två år, kommer man inte längre att betala ut insättningsgaranti vid händelse av konkurs.

För vissa konton som har ett saldo på mindre än 25 kronor kommer inte längre insättningsgarantin att betalas ut vid händelse av att ett institut, exempelvis en bank eller ett kreditmarknadsföretag, går i konkurs. Detta gäller dock endast för så kallade vilande konton, det vill säga konton som inte har rörts på två år.

Anledningen till förändringen är att utbetalningskostnaden är högre än 25 kronor. Enligt lagen om insättningsgaranti ska ersättning inte betalas ut om kostnaden för utbetalning är högre än saldot på kontot samtidigt som det inte har förekommit några transaktioner på kontot under två år. Den nya regeln börjar gälla den 1 januari 2017.

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto och gäller alla insättningar oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det innebär att man som kund får ersättning av staten om ett anslutet institut går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Garantin gäller också om staten hanterar ett institut genom så kallad resolution. Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kronor per person och institut.

Länk till beslut om administrativa kostnader för utbetalningar enligt insättningsgarantin