Nytt systemstöd för myndigheters betalningar

Nyhet 9 december 2016

Riksgälden utvecklar ett nytt systemstöd SIBS, som ska ersätta de nuvarande systemen SIBWebb och SITS.

Alla myndigheter kommer att kontaktas via mail under december med information om planering, aktiviteter och utbildning i samband med driftsättningen.

  • Myndigheter som använder SIBWebb och SITS mer frekkvent kommer att bjudas in till instruktörsledd utbildning hos Riksgälden under februari 2017.
  • För myndigheter som använder systemen mer sällan hänvisar vi i första hand till de handböcker som kommer att skickas ut till samtliga myndigheter.