Nya ramavtal för statliga betalningstjänster

Nyhet 25 maj 2016

Riksgälden har tecknat statliga ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank, Nordea och Swedbank. Leverans från avtalen sker från och med den 1 april 2017.

Under perioden från och med 1 augusti 2016 till och med 31 mars 2017 ska myndigheterna teckna nya avropsavtal. Myndigheterna behöver därför under 2016 och 2017 avsätta tid för förberedelser inför de nya ramavtalen.

Läs mer om de nya ramavtalen för betalningstjänster