Mattias Persson ny chefekonom på Riksgälden

Nyhet 21 mars 2016

Mattias Persson har utsetts till chefekonom på Riksgälden. Han kommer att leda den nya avdelningen Ekonomisk analys.

– Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mattias Persson. Hans långa erfarenhet av finansmarknadsfrågor, finansiell stabilitet och makroekonomi kommer att vara viktig för att fortsatt utveckla analysarbetet inom våra ansvarsområden, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden befinner sig i en viktig utvecklingsfas vad gäller policyfrågor inom både nya och gamla uppgifter. Till de nya hör Riksgäldens uppdrag att som resolutionsmyndighet ansvara för hanteringen av banker i kris. Inom Riksgäldens andra ansvarsområden – statsskuldsförvaltning, statens internbank och garantier och kredit – finns ett löpande behov av fortsatt djupgående analyser.

Mattias Persson är filosofie doktor i finansiell ekonomi. Han kommer närmast från Nordea där han haft olika ledande befattningar. Dessförinnan arbetade han på Riksbanken. Mellan åren 2007 och 2013 var Mattias Persson chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Han hade därmed en framträdande roll under finanskrisen, såväl nationellt som internationellt. Han var ledamot i Bank for Internationell Settlements (BIS) kommitté för det globala finansiella systemet. Mattias Persson har dessutom haft ett antal uppdrag för IMF.

– Riksgäldens centrala roll i det samlade arbetet för en effektiv finansförvaltning och för ett stabilt finansiellt system gör det till en spännande arbetsplats, säger Mattias Persson.

Han tillträder tjänsten den 1 april.