Japans finansdepartement besöker Riksgälden

Nyhet 4 oktober 2016

Företrädare för det japanska finansdepartementet besökte under tisdagen Riksgälden.

Under besöket träffade de avdelningen för skuldförvaltning och diskuterade bland annat frågor om skuldhantering samt den negativa reporäntans påverkan på obligationsmarknaden.