Förlängt ramavtal för förbetalda kort med ICA Banken

Nyhet 4 maj 2016

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalet för förbetalda kort med ICA Banken till och med den 31 december 2017.

Nuvarande ramavtal med ICA Banken löper ut den 31 mars 2017. Avtalet har en förlängningsklausul på nio månader som Riksgälden beslutat att utnyttja.