Ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti

Nyhet 7 oktober 2016

Riksgälden har beslutat om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti.

Föreskrifterna ändras på så sätt att bekräftelse av att information om insättningsgarantin har tagits emot får ske – förutom genom fysisk underskrift eller institutets internettjänst – genom elektronisk underskrift.

De ändrade föreskrifterna finns tillgängliga här:

Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

Beslutspromemoria om ändring i föreskrifterna om insättningsgaranti