Riksgälden upphandlar tjänst för certifikathantering

Nyhet 9 juli 2015

Riksgälden inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende flerårigt avtal för certifikathantering. Det är en öppen upphandling med sista anbudsdag den 8 september 2015.

Upphandlingen har annonserats på Visma TendSign den 2 juli.

Den aktuella upphandlingen genomförs med ett öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Sista dagen att lämna anbud är den 8 september 2015.

Mer information om upphandlingen.

Under juni hämtade Riksgälden in synpunkter från marknaden genom en så kallad RFI (Request For Information). Syftet med RFI:n var att säkerställa att de tekniska kraven i upphandlingen är korrekt framställda.