Riksgälden upphandlar ratingtjänster

Nyhet 24 april 2015

Riksgälden inbjuder leverantörer till förhandlad upphandling avseende ratingtjänster.

Riksgälden har ett kontinuerligt behov av kvalificerade tjänster för kreditvärdering. Tjänsten ska täcka rating av stater, banker, företag och kommuner. Vidare ska tjänsten inkludera bland annat branschanalyser och kreditvärderingsrapporter.

Upphandlingen har annonserats på Visma TendSign den 23 april 2015.

Den aktuella upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Sista dagen att ansöka om att lämna anbud är den 28 maj 2015.