Ränteändring på avistakonton

Nyhet 18 mars 2015

Räntan på avistakonton i Riksgälden sänks till -0,25 procent från och med den 25 mars.

Anledningen till sänkningen är att Riksbanken beslutat att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent. Reporäntan speglar Riksgäldens korta upplåningskostnad på kapitalmarknaden. Den nya räntan på Riksgäldens avistakonton gäller från och med den 25 mars.