Räntorna åter tillgängliga i SIBWebb

Nyhet 18 februari 2015

In- och utlåningsräntor för myndigheter uppdaterade

Riksgäldens in- och utlåningsräntor för myndigheter finns nu åter tillgängliga i SIBWebb.