Krav på beloppsgräns för myndigheters utbetalningar

Nyhet 30 mars 2015

Från och med den 1 april 2015 införs krav på beloppsgräns i föreskrifterna till betalningsförordningen.

Kravet gäller bankkonton anslutna till statens centralkonto med utbetalningsfunktion. Det innebär att både netto- och utbetalningskonton omfattas av kravet. 

Läs mer om beloppsgränser och ta del av de nya föreskrifterna