Information om betalningstjänsten Swish

Nyhet 29 september 2015

Myndigheter har nu möjlighet att ansöka om Riksgäldens medgivande för att träffa avtal om betalningstjänsten Swish.

Medgivande från Riksgälden krävs innan upphandling påbörjas. Ansökan ska innehålla uppgifter om till vad tjänsten ska användas samt uppskattad volym.

  • Det är myndigheternas ansvar att genomföra en korrekt upphandling.
  • Avtalet får som längst sträcka sig till den 1 april 2017 (då nya ramavtal för staten träder i kraft) och måste uppfylla villkoren i 6 § i Betalningsförordningen.
  • Innan avtalet undertecknas ska det godkännas av Riksgälden. Endast avtal med någon av de statliga ramavtalsbankerna, Danske Bank, Nordea, SEB eller Swedbank, godkänns.
  • Avtalet skickas till: Statens internbank, Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Kontaktperson: Jan Maarten Dijkgraaf, Statens internbank