Snabbare avveckling av transaktioner i svenska statspapper

Nyhet 19 maj 2014

Från och med den 6 oktober 2014 kommer svenska statspapper att avvecklas två bankdagar efter genomförd transaktion både i primär- och sekundärmarknaden.

Övergången från T+3 till T+2 har sin grund i CSD-regleringen, ett initiativ från EU-kommissionen som innebär en harmonisering av standarden för avveckling av statspapper i sekundärmarknaden. Från och med den 6 oktober i år kommer transaktioner av statspapper inom EU ha likviddag senast två bankdagar efter att transaktionen har ägt rum. I Sverige implementeras den nya standarden i primär- och sekundärmarknaden samtidigt.

ESDM – Press Release