Riksgälden föreslås bli resolutionsmyndighet

Nyhet 3 juli 2014

Regeringen bör ge Riksgälden huvudansvaret för att besluta att staten ska ta kontroll över en bank i kris och för att hantera den krisande banken. Det skriver Finanskriskommittén i sitt slutbetänkande som i dag lämnas till finansmarknadsminister Peter Norman.

I betänkandet lämnar kommittén förslag om hur nya EU-regler för finanskrishantering ska genomföras i svensk lagstiftning. Huvudpunkten i regelverket är ett nytt förfarande kallat resolution. Det ger staten befogenheter att ta kontroll över en bank om en konkurs i banken skulle hota den finansiella stabiliteten. Banken ska sedan hanteras på ett sådant sätt att ägare och långivare får ta ansvaret för de förluster som orsakat krisen.

Riksgälden bör få huvudansvaret som resolutionsmyndighet, men uppgifter som ligger nära finansiell tillsyn bör ges till Finansinspektionen, skriver kommittén. I praktiken innebär uppdraget som resolutionsmyndighet en fördjupning och breddning av Riksgäldens nuvarande roll som stödmyndighet enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut.

Kommittén lägger också förslag om hur resolu­tionsåtgärder ska finansieras, om regler för krisförebyggande åtgärder med mera.

Lars Hörngren, Riksgäldens chefsekonom, har varit Finanskriskommitténs ordförande.

Kontakt:
Robert Andersson, pressansvarig, 08 613 46 87